KUNOWICE


PANTERRA powstała z myślą o wykorzystaniu recyklingu
jako źródła surowców i energii.
Od 2009 roku nieprzerwanie kreujemy rynek
kruszyw naturalnych oraz materiałów budowlanych
pozyskanych w procesie recyklingu nadając im nowe życie.
W 2021 w oparciu o dotychczasowe doświadczenie,
najnowsze technologie i kreatywność młodego pokolenia
wkraczamy na rynek nieruchomości przyjaznych środowisku,
przywracając niekorzystnie przekształcone obszary do natury.
PANTERRA to nowa wizja recyklingu budowlanego.
PANTERRA powstała z myślą o wykorzystaniu recyklingu jako źródła surowców i energii.
Od 2009 roku nieprzerwanie kreujemy rynek kruszyw naturalnych oraz materiałów budowlanych
pozyskanych w procesie recyklingu nadając im nowe życie. W 2021 w oparciu o dotychczasowe
doświadczenie, najnowsze technologie i kreatywność młodego pokolenia wkraczamy na rynek
nieruchomości przyjaznych środowisku, przywracając niekorzystnie przekształcone obszary do natury.
PANTERRA to nowa wizja recyklingu budowlanego.