PANTERRA
LOOKING AHEAD WITH RESPONSIBILITYPANTERRA
LOOKING AHEAD WITH RESPONSIBILITY

Panterra Group is an entrepreneurship set to reduce negative impact on natural environment via recycling construction waste. Our name has been created as a glimpse into our actions: “Pan” as a prefix used to create holistic beings and doings + “terra”, being a latin version of “earth”. Both words linked equals “panterra” – in Polish “panther”, a synonym of beautiful, majestic, but endangered animal. It is a connection to our Earth and its condition, where breathtaking landscapes are under severe threat because of human actions. As a denial of single-use culture and wasteful way of life, we decided to set up Panterra – a place where recycling is a meaning of all actions.

Recycling is a modern and effective way to obtain high quality construction materials and pure, green energy. Disposing a group of building waste, such as plastic or styrofoam might be quite challenging and expensive. Re-using such materials is still unknown for vast majority of business people. For those who never tried, but have heard about such solution, there are still many doubts – how much does it cost, what materials can be recycled, are there any benefits of recycling construction materials. Our stand is clear – it is a great opportunity to all businesses, to people, to animals, to natural environment.

Most of people probably never heard about such thing as “construction recycling” – not a surprise to us. Most of developers, construction crew and people active in business branch still does not use such technology in Poland. Some markets, such as automobile and FMCG is much more engaged in green revolution, encouraging to become eco. Other branches, just like building and construction are still trying to widespread ecological and scientific advances. Being aware of irresponsible and irrational waste management in various areas, we are taking a challenge to provide high quality construction recycling. Discarded materials, damaged ceramics, concrete waste, cullet and other stuff to dispose can be re-used and brought back to construction market as a high quality product. Caring about natural environment oblige our company to use only the best technologies that does no damage to landscape and atmosphere.

Pragnąc popularyzować to rozwiązanie, w 2009 roku weszliśmy na rynek kruszyw naturalnych oraz materiałów budowlanych pozyskanych w procesie recyklingu, dając im drugie życie. Ma to swój wymiar społeczny, ekonomiczny i ekologiczny a jednocześnie ogranicza w znacznym stopniu postępujące zmiany klimatyczne. Nasza społeczna odpowiedzialność biznesu skutkuje chociażby takim efektem, jak przyczynianie się do znacznego zmniejszania wydobycia surowców naturalnych. Dzięki naszym działaniom, jesteśmy w stanie chronić zdrowie publiczne, usprawniać systemy komunikacji, optymalizować wykorzystanie przestrzeni i złóż naturalnych. Zmniejszamy energochłonność termiczną i elektryczną, wodochłonność i odpadogenność – innymi słowy zmniejszamy ślad węglowy w naszym otoczeniu.

Ponieważ w branży budowlanej wciąż należy dokonać wielu proekologicznych zmian, w 2021 roku postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie i połączyć je z najnowocześniejszymi technologiami. Tym sposobem wkraczamy na rynek nieruchomości przyjaznych (przyjazny bo rynek?) środowisku. Ideę tego przedsięwzięcia stanowi przywrócenie naturze obszarów uprzednio niekorzystnie przekształconych, co wpływa niekorzystnie na faunę, florę oraz architekturę miejską. Od pierwszych dni działalności nasza wizja recyklingu budowlanego wyróżnia się na tle konkurencji, a dla Klientów stanowi nierzadko prawdziwą rewolucję. Za swój najmocniejszy punkt uważamy kreatywne podejście do tematu recyklingu, nieustanne modernizowanie stosowanych rozwiązań, podnoszenie kwalifikacji własnych, wprowadzanie na polski rynek zagranicznych innowacji oraz elastyczność względem potrzeb i oczekiwań Klientów.

Poznaj nasz zespół